Остеопорозата е широко разпространено заболяване! То засяга по-често жените, но се среща и при
мъжете. Обичайно след 40-тата година костната плътност започва да намалява, но при определени
заболявания този процес може да започне и по-рано.Периодите на по изразена костна загуба са два -
след настъпване на менопаузата и след 65 годишна възраст. Тези промени довеждат до намаляване на
здравината на костите. Те изтъняват и стават по-лесно чупливи.
Остеопорозата е коварно заболяване, защото обикновено липсват симптоми, които да ни насочат към
него. Ние се чувстваме здрави до момента, когато при по-лека травма някоя кост се счупва.Това води
до загуба на трудоспособност, непредвидими разходи, временна или трайна инвалидизация, а
понякога и фатален край. Само с ранното откриване на костните промени може да се профилактира и
успешно лекува това заболяване, преди да е настъпило най-тежкото му усложнение - остеопорозното
счупване.

Първа стъпка за това е изследването на костната плътност. Това изследване се налага да бъде
извършено при:
- жени след 40-тата година, защото след тази възраст костите започват да отслабват.
- всички жени в менопауза под 65години, имащи поне един рисков фактор;
- всички жени, приемащи хормонално лечение дълго време;
- рентгенологични данни за намалена костна маса;
- при значимо намалиние на ръста;
- всички жени над 65 години;
- при мъже над 50 години

Изследването e препоръчително да се извърши:
- поне веднъж между 20-тата и 40-тата година, за да се установи какво е състоянието на костната
система след нейното оформяне, с оглед на ранна профилактика при необходимост.

По важни рискови фактори са следните:
- ранна менопауза - под 45 години;
- след гинекологични операции;
- продължително обездвижване;
- ниско телесно тегло;
- грацилно телосложение;
- фамилност за костни проблеми;
- злоупотреба с кафе, цигари и алкохол;
- лечение с кортикостероиди - над 3 месеца и т.н.

остеопороза симптоми

Остеопорозата е лечимо заболяване
+359-887256215